Project Description

De reuzenotter

Suriname is een van de laatste toevluchtsoorden voor de reuzenotter, waarvan er naar schatting wereldwijd maar 5000 meer over zijn. Helaas voor de reuzenotter zit de bodem van Suriname vol goud. Vandaag wordt het voortbestaan van de soort zwaar bedreigd door legale en illegale goudwinning. Het kwik dat gebruikt wordt om goud te versmelten is bijzonder giftig. Het komt in grote hoeveelheden in de waterlopen en rivieren terecht. Zo raken ecosystemen op het land en in het water verontreinigd. Het giftige metaal hoopt zich op in het vlees van de vissen die de reuzenotter dagelijks eet.

Onlangs is het mannetje van ons otterpaar helaas overleden. Hij bereikte de respectabele leeftijd van ruin 14 jaar. Daarmee is hij een van de oudste otters ter wereld geworden.

(foto: Gustao Zea)